Poikkeuslupa variksen ja harakan metsästykseen

Nurmon metsästysseuralle on myönnetty poikkeuslupa harakan ja variksen metsästykseen, sekä myös lupa käyttää ko. metsästyksen yhteydessä ääntä synnyttävää laitetta. Perusteena luvalle peltopyiden pesintöjen turvaaminen.

 

Metsästys sallittu vain kartan 1 ja 2 mukaisilla paikoilla, poikkeusajat / saalismäärät / seuran normaalit lupa-alueet huomioiden.

 

Huomioitavaa, että lupaehtojen mukaisesti pyynnin tulos on ilmoitettava riistakeskukselle pyyntiajan loputtua.

Ilmoitus on selvintä tehdä kootusti, joten pyydämme osallistujia aina ilmoittamaan saadut saaliit Tomi Romarille whatsapilla 045 2003355

Ilmoitukset olisi hyvä tehdä mahdollisimman realiajassa, jolloin saalismäärien seuranta onnistuu. Luvanmukaisten saalismäärien mahdollisesti täyttyessä ilmoitetaan siitä seuran whatsapp-ryhmässä.

varislupa_kartta1.jpg

varislupa_kartta2.jpg

varislupa_txt.jpg